PERMOHONAN TAMBAH KOD BIDANG MOF

Hubungi : 019-2152800
Telefon: 03-62075444
Email : consultantmof@gmail.com

Syarikat yang telah mempunyai Sijil Kementerian Kewangan boleh membuat Penambahan Kod bidang
Kod bidang yang ingin ditambah mestilah selari dengan jenis perniagaan yang didaftarkan di SSM


Untuk Penambahan Kod Bidang Syarikat perlu menyediakan Dokumen-dokumen yang diperlukan

Perniagaan Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian/Enterprise

(Sole Proprietor / Enterprise / Partnership)

1-Sijil Pendaftaran SSM


Syarikat Sdn Bhd

1-SSM E-INFO /MYDATA
2-Penyata KWSP Syarikat

Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan/ NGO (R.O.S)

Berikut senarai penting yang perlu ada untuk permohonan

1- Sijil Pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
2- Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
3- Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

Perkongsian Liabiliti Terhad PLT (LLP)

1-Perakuan Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad