PENDAFTARAN BARU

Baru kali pertama memohon? Bagaimana untuk memohon Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan ?


Proses Pendaftaran Mudah dengan kami :
Pihak kami akan uruskan segala urusan  permohonan syarikat anda. Hanya perlu menyediakan dokumen-dokumen syarikat yang diperlukan. Hantar Dokumen dan Maklumat pendaftaran kepada kami Segala urusan pendaftaran pihak kami uruskan. 

Emailkan kepada kami Maklumat berikut

1-Nama Syarikat :

2-No Telefon dan Nama Pegawai Syarikat untuk di Hubungi:

3-Dokumen Sokongan untuk Pendaftaran (Ikut senarai dibawah)

4-Jenis Perniagaan yang dijalankan 

5-Senarai Kod Bidang atau Bidang Kerja yang ingin dipohon

Sila emailkan kepada consultantmof@gmail.com

Apa yang anda akan diperolehi untuk Pendaftaran baru
• Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan sahlaku selama 3 tahun
• Sijil Digital @ Softcert eperolehan (ID dan Password eperolehan)

Hubungi kami untuk maklumat lanjut 019-2152800 atau Tel Pejabat 03-62075444

Hanya perlu sediakan dokumen sokongan syarikat mengikut senarai dibawah

Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian/Enterprise (Sole Proprietor / Enterprise / Partnership)

Senarai dokumen yang perlu disediakan untuk permohonan (Salinan)

1. Sijil Pendaftaran SSM

2. Penyata Bank Syarikat (1 Bulan terkini)

3. Kad Pengenalan Pemilik syarikat

4. Kad Pengenalan Pekerja syarikat

5. Penyata Caruman KWSP Syarikat (1 Bulan)

6. Perjanjian Sewa Pejabat/Premis/Kedai


Syarikat Sdn Bhd

Senarai dokumen yang perlu disediakan untuk permohonan

Berikut adalah senarai dokumen sokongan yang diperlukan untuk pendaftaran kementerian kewangan (Sdn Bhd)

1. SSM E-Info (SSM Maklumat Syarikat dari web SSM e-info atau MYDATA SSM)

2. Salinan Kad Pengenalan Semua Pemegang Saham dan Semua Pengarah Syarikat yang terkini ( Copy IC All Shareholders and Company Director)

3. Salinan Kad Pengenalan Pekerja semua pekerja yang dicarumkan KWSP (IC copy all staff)

4. Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini (Bank Statement 1 month latest )

5. Penyata Caruman KWSP (Company EPF Statement 1 month)

6. Surat Perjanjian Sewa Pejabat (Tenancy Agreement Office)


Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan/ NGO (R.O.S)

Berikut senarai penting yang perlu ada untuk permohonan baru.

1. Sijil Pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan 

2. Salinan Kad Pengenalan Semua Ahli Lembaga 

3. Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

4. Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

5. Salinan Penyata Akaun Bank terkini

6. Surat atau Resolusi kuasa menandatangani Akaun Bank Koperasi/ Persatuan /Pertubuhan

7. Salinan Perjanjian Sewa Pejabat


Perkongsian Liabiliti Terhad PLT (LLP)

Senarai dokumen yang perlu disediakan untuk permohonan

1. Sijil Perakuan Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad (SSM)

2. Penyata Akaun Bank Syarikat 1 Bulan

3. Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)

4. Kad Pengenalan (Pekerja syarikat-minima 1 orang pekerja)

5. Penyata Caruman KWSP Syarikat

6. Salinan Perjanjian Sewa Pejabat