TARAF BUMIPUTERA

Tel: 03-62075444
Hubungi: 019-2152800
Email: consultantmof@gmail.com

Permohonan Bumiputera Lesen Kewangan hanya boleh dipohon untuk syarikat yang telah mempunyai Sijil Kementerian Kewangan

Syarikat-syarikat hanya diiktiraf sebagai syarikat bumiputera selepas membuat permohonan Status Bumiputera Kementerian Kewangan

Syarat-syarat dan kelayakan wajib dipenuhi untuk memohon Syarikat Status Bumiputera

Hubungi: 019-2152800  Email: consultantmof@gmail.com  Untuk Maklumat lanjut 

Di bawah ini senarai dokumen yang perlu disediakan

Permohonan Taraf Bumiputera- Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian/Enterprise (Sole Proprietor / Enterprise / Partnership)

Berikut Adalah Senarai dokumen- Status Bumiputera MOF

1. Sijil Pendaftaran SSM

2. Salinan Kad Pengenalan Semua Pemegang Saham dan Semua Pengarah Syarikat yang terkini ( Copy IC All Shareholders and Company Director)

3. Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini (Bank Statement 1 month latest )

5. Penyata Caruman KWSP Syarikat (Company EPF Statement 1 month)

6. Surat Perjanjian Sewa Pejabat (Tenancy Agreement Office)

7. Carta Organisasi Syarikat lengkap nama penuh , Gambar dan jawatan (Company organization chart)

8. Gambar Premis/Pejabat - Gambar Bahagian Luar dan Dalam

9. Borang Perincian Penandatangan Cek yang disahkan oleh Bank

10. Peta Lakar ke Lokasi Pejabat/Premis/Kedai


Fi PENDAFTARAN

900

Permohonan Taraf Bumiputera Sdn Bhd

Berikut Adalah Senarai dokumen- Permohonan Sijil Kementerian Kewangan dan Status Bumiputera MOF

1.SSM E-Info (SSM Maklumat Syarikat dari web SSM e-info atau MYDATA SSM)

2. Salinan Kad Pengenalan Semua Pemegang Saham dan Semua Pengarah Syarikat yang terkini ( Copy IC All Shareholders and Company Director)

3. Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini (Bank Statement 1 month latest )

4. Resolusi Pengarah mengenai Penandatangan Cek syarikat -(Bank Resolution)

5. Penyata Caruman KWSP Syarikat (Company EPF Statement 1 month)

6. Surat Perjanjian Sewa Pejabat (Tenancy Agreement Office)

7. Carta Organisasi Syarikat lengkap Nama Penuh , Gambar dan Jawatan (Company organization chart)

8. Gambar Premis/Pejabat - Gambar Luar dan Dalam premis- Pastikan Signboard premis/pejabat kelihatan dalam gambar

9. Borang Perincian Penandatangan Cek yang disahkan oleh Bank (attached)

10. Peta Lakar ke Lokasi Pejabat/Premis/Kedai


Fi PENDAFTARAN

900

Perkongsian Liabiliti Terhad PLT (LLP)

Senarai dokumen sokongan yang diperlukan untuk Permohonan Status Bumiputera 

1.Sijil Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad (SSM)

2. Salinan Kad Pengenalan Semua Pemegang Saham dan Semua Pengarah Syarikat yang terkini ( Copy IC All Shareholders and Company Director)

3. Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini (Bank Statement 1 month latest )

5. Penyata Caruman KWSP Syarikat (Company EPF Statement 1 month)

6. Surat Perjanjian Sewa Pejabat (Tenancy Agreement Office)

7. Carta Organisasi Syarikat lengkap nama penuh , Gambar dan jawatan (Company organization chart)

8. Gambar Premis/Pejabat - Gambar Bahagian Luar dan Dalam

9. Borang Perincian Penandatangan Cek yang disahkan oleh Bank

10. Peta Lakar ke Lokasi Pejabat/Premis/Kedai