Firma Perunding yang ingin berdaftar sebagai perunding dengan MOF perlu memenuhi syarat dan kelayakan yang diperlukan. Berikuat adalah senarai kelayakan dan keperluan yang perlu ada.


PERUNDING FIZIKAL (YANG KAWAL SELIA OLEH BADAN PROFESIONAL)

1- Sijil Pendaftaran Firma/ Surat kebenaran Beroperasi Dari Lembaga Yang berkaitan
Contoh; Lembaga Jurutera Malaysia (BEM), Lembaga Arkitek Malaysia (LAM)
2- Salinan Pendaftaran Pemilik/ Pengarah dengan Lembaga/Badan Profesional dalam bidang yang dipohon
3- Salinan Ijazah SEMUA Pemilik/Pengarah dalam bidang yang di pohon dan mempunyai pengalaman sekurang-kurang nya 5 tahun.
4- CV(curricular Vitae) Pemilik / Pengarah Syarikat
5- CV(curricular Vitae) STAFF Profesional dan Semi Profesional
6- Salinan Penyata Akaun Bank terkini ( 3 bulan)
7- Salinan penyata KWSP atau Borang A serta Resit Pembayaran KWSP, tempoh 3 bulan terkini bagi staf-staf berikut:
a) staff profesional (ijazah)
b) staff sub profesional (diploma)
c) staff pengkeranian
8-Perjanjian Sewa pejabat


PERUNDING BUKAN FIZIKAL

1- Salinan Ijazah SEMUA Pemilik/Pengarah dalam bidang yang di pohon dan mempunyai pengalaman sekurang-kurang nya 5 tahun.
2- CV(curricular Vitae) Pemilik / Pengarah Syarikat
3- CV(curricular Vitae) STAFF Profesional dan Semi Profesional
4- Salinan Penyata Akaun Bank terkini ( 3 bulan)
5- Salinan penyata KWSP atau Borang A serta Resit Pembayaran KWSP, tempoh 3 bulan terkini bagi staf-staf berikut:
a) staff profesional (ijazah)
b) staff sub profesional (diploma)
c) staff pengkeranian
6-Perjanjian Sewa pejabat

Kod Bidang Pendaftaran Firma Perunding Kementerian Kewangan

33 PERKHIDMATAN PERUNDING FIZIKAL
Kejuruteraan
330101 Kejuruteraan Awam
330102 Kejuruteraan Struktur
330103 Kejuruteraan Elektrik
330104 Kejuruteraan Mekanikal
330105 Kejuruteraan Elektronik
330106 Kejuruteraan Kimia
330107 Kejuruteraan Perlombongan
330108 Kejuruteraan Marin
330109 Kejuruteraan Geologi
330110 Kejuruteraan Industri
330111 Kejuruteraan ‘Naval Architecture’
330112 Kejuruteraan Aeroangkasa
330113 Kejuruteraan Pertanian
330114 Kejuruteraan Telekomunikasi
330115 Kejuruteraan Nuklear
330116 Penilaian Harta (Forensic)

Bukan Kejuruteraan
330201 Arkitek
330202 Ukur Bahan
330203 Ukur Tanah
330204 Hiasan Dalaman
330205 Arkitek Lanskap
330206 Perancang Bandar Dan Wilayah
330207 Kajian Alam Sekitar
330208 Ukur Bangunan (Institut Juruukur Malaysia)
330209 Pengurusan Nilai Fizikal
330210 Sains Kesihatan/Perancangan Perubatan

34 PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL
Sosio Ekonomi
340101 Kajian Organisasi
340102 Kajian Penswastaan dan Pengkomersilan
340103 Kajian Ekonomi
340104 Kajian Kemasyarakatan
340105 Kajian Pemasaran dan Penyelidikan
340106 Kajian Sumber Manusia
340107 Kajian Pelancongan
340108 Kajian Keselamatan
340109 Pengurusan Nilai Bukan Fizikal

Pengangkutan
340201 Kajian Rangkaian Pengangkutan
340202 Kajian Trafik

Marin
340301 Kajian Marin

Kewangan
340401 Kajian Kewangan
340402 Kajian Percukaian
340403 Penilaian Harta/Hartanah
340404 Kajian Pelaburan

Pertanian
340501 Kajian Perhutanan
340502 Kajian Pertanian
340503 Kajian Sumber Asli/Rekreasi & Taman-Taman
340504 Teknologi Makanan
340505 Kajian Perikanan
340506 Kajian Komoditi

Informasi Dan Teknologi Maklumat (ICT)
340601 Kajian Telekomunikasi
340602 Perancangan Strategik ICT (ISP)
340603 Kajian Pengurusan Infrastruktur ICT
340604 Kajian Pengurusan Keselamatan ICT
340605 Kajian Pengurusan Maklumat ICT

Kesihatan
340701 Pengurusan Hospital (Dimansuhkan)

Pencahayaan & Bunyi
340801 Kajian Pencahayaan
340802 Kajian Audiovisual dan Akustik

Perundangan
340901 Kajian Perundangan

Tenaga
341001 Kajian Pengurusan Tenaga
341002 Kajian Teknologi Hijau

 

 

Share this page