PEMBAHARUAN

Telefon : 03-62075444
Hubungi : 019-2152800
Email: consultantmof@gmail.com

 Tempoh sah laku Lesen Kewangan adalah selama 3 tahun

Proses pembaharuan perlu dilakukan setiap 3 tahun. Permohonan boleh dibuat sebelum 3 bulan tarikh luput. Proses permohonan adalah sama seperti permohonan baru, semua dokumen terkini perlu disediakan

Jika ada perubahan dari segi pemilikan, alamat, penambahan atau perubahan kod bidang boleh dilakukan

HOTLINE: 019-2152800  Whatsapp: 019-2152800   Email: consultantmof@gmail.com

Perunding kami sedia membantu memberi nasihat untuk membantu menguruskan pendaftaran syarikat anda

Sila sediakan dokumen seperti senarai dibawah mengikut kategori syarikat anda,

Perniagaan Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian/Enterprise (Sole Proprietor / Enterprise / Partnership)

Senarai dokumen yang perlu disediakan untuk permohonan pembaharuan MOF

1. Sijil Pendaftaran SSM

2. Penyata Bank Syarikat (1 Bulan terkini)

3. Kad Pengenalan Pemilik syarikat

4. Kad Pengenalan Pekerja syarikat

5. Penyata Caruman KWSP Syarikat (1 Bulan)

6. Perjanjian Sewa Pejabat/Premis/Kedai

(RM) BAYARAN 1500

Permohonan Pembaharuan- Sdn bhd

Senarai dokumen yang perlu disediakan untuk Permohonan Pembaharuan MOF

1. SSM E-Info (SSM Maklumat Syarikat dari web SSM e-info atau MYDATA SSM)

2. Salinan Kad Pengenalan Semua Pemegang Saham dan Semua Pengarah Syarikat yang terkini ( Copy IC All Shareholders and Company Director)

3. Salinan Kad Pengenalan Pekerja semua pekerja yang dicarumkan KWSP (IC copy all staff)

4. Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini (Bank Statement 1 month latest )

5. Penyata Caruman KWSP (Company EPF Statement 1 month)

6. Surat Perjanjian Sewa Pejabat (Tenancy Agreement Office)

(RM) BAYARAN 1500


Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan/ NGO (R.O.S)


Berikut senarai dokumen untuk Permohonan Pembaharuan MOF

1. Sijil Pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

2. Salinan Kad Pengenalan Semua Ahli Lembaga Atau Ahli Jawatankuasa Tertinggi

3. Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

4. Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan (Terkini)

5. Salinan Penyata Akaun Bank terkini

6. Surat atau Resolusi kuasa menandatangani Akaun Bank Koperasi/ Persatuan /Pertubuhan

7. Salinan Perjanjian Sewa Pejabat

(RM) BAYARAN 1500


 

Perkongsian Liabiliti Terhad PLT (LLP)

Senarai dokumen yang perlu disediakan untuk permohonan pembaharuan MOF

1. Sijil Perakuan Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad (SSM)

2. Penyata Akaun Bank Syarikat 1 Bulan

3. Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)

4. Kad Pengenalan (Pekerja syarikat-minima 1 orang pekerja)

5. Penyata Caruman KWSP Syarikat

6. Salinan Perjanjian Sewa Pejabat

(RM) BAYARAN 1500