PENDAFTARAN PERUNDING (CONSULTANT)

Pendaftaran Perunding adalah berbeza dengan Pendaftaran Pembekal .Kelayakan untuk permohonan Perunding adalah berbeza.
Untuk permohonan perunding , semua pemilik atau pengarah syarikat perlu berkelayakan mengikut bidang yang di pohon. Senarai dokumen dan kelayakan adalah seperti dibawah.

 

PERUNDING FIZIKAL (YANG KAWAL SELIA OLEH BADAN PROFESIONAL)

1- Sijil Pendaftaran Firma/ Surat kebenaran Beroperasi Dari Lembaga Yang berkaitan
Contoh; Lembaga Jurutera Malaysia (BEM), Lembaga Arkitek Malaysia (LAM)
2- Salinan Pendaftaran Pemilik/ Pengarah dengan Lembaga/Badan Profesional dalam bidang yang dipohon
3- Salinan Ijazah SEMUA Pemilik/Pengarah dalam bidang yang di pohon dan mempunyai pengalaman sekurang-kurang nya 5 tahun.
4- CV(curricular Vitae) Pemilik / Pengarah Syarikat
5- CV(curricular Vitae) STAFF Profesional dan Semi Profesional
6- Salinan Penyata Akaun Bank terkini ( 3 bulan)
7- Salinan penyata KWSP atau Borang A serta Resit Pembayaran KWSP, tempoh 3 bulan terkini bagi staf-staf berikut:
a) staff profesional (ijazah)
b) staff sub profesional (diploma)
c) staff pengkeranian
8-Perjanjian Sewa pejabat


PERUNDING BUKAN FIZIKAL

1- Salinan Ijazah SEMUA Pemilik/Pengarah dalam bidang yang di pohon dan mempunyai pengalaman sekurang-kurang nya 5 tahun.
2- CV(curricular Vitae) Pemilik / Pengarah Syarikat
3- CV(curricular Vitae) STAFF Profesional dan Semi Profesional
4- Salinan Penyata Akaun Bank terkini ( 3 bulan)
5- Salinan penyata KWSP atau Borang A serta Resit Pembayaran KWSP, tempoh 3 bulan terkini bagi staf-staf berikut:
a) staff profesional (ijazah)
b) staff sub profesional (diploma)
c) staff pengkeranian
6-Perjanjian Sewa pejabat