PEMBAHARUAN

Telefon : 03-50331692
Hubungi : 019-2152800
Email: consultantmof@gmail.com

Sijil Pendaftaran Kementerian kewangan sah laku selama 3 tahun

Proses pembaharuan perlu dilakukan setiap 3 tahun. Permohonan boleh dibuat sebelum 3 bulan tarikh luput. Proses permohonan adalah sama seperti permohonan baru, semua dokumen terkini perlu disediakan

Jika ada perubahan dari segi pemilikan, alamat, penambahan atau perubahan kod bidang boleh dilakukan

Hubungi kami: 03-50331692       Call : 019-2152800    Email: consultantmof@gmail.com

Perunding kami sedia membantu memberi nasihat untuk membantu menguruskan pendaftaran syarikat anda

Sila sediakan dokumen seperti senarai dibawah mengikut kategori syarikat anda,

Perniagaan Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian/Enterprise (Sole Proprietor / Enterprise / Partnership)

1-Sijil Pendaftaran SSM
  (Sijil Perakuan Pendaftaran , Maklumat Perniagaan, Maklumat Pemilik Perniagaan Terikini)
2-Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini 1 bulan
3-Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)
3-Penyata KWSP atau Borang A caruman KWSP bersama resit bayaran


 

Permohonan Pembaharuan- Sdn bhd

Senarai Dokumen untuk Pembaharuan (Renewal)
1-Particular of Shareholder
2-Section 14 (Application For Registration Of A Company -Superform )
3-Section 68 Form Annual Return of Having A Share Capital (latest)
4-Section 58 (Notification of Change In The Register Of Directors, Manager And Secretaries)
5-Section 78 (Return Of Allotment Of Shares)
5-Salinan Kad Pengenalan Semua Pemegang Saham dan Semua Pengarah Syarikat yang terkini ( Copy IC All Shareholders and Company Director)
6- Salinan Kad Pengenalan Pekerja Syarikat (Copy IC All Company Staff)
7- Penyata Akaun Bank Syarikat (Bank Statement -1 month)
8-Penyata KWSP Syarikat 1 Bulan Terkini (EPF statment 1 month)


 

Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan/ NGO (R.O.S)


Berikut senarai dokumen untuk pembaharuan

1- Sijil Pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
2- Salinan Kad Pengenalan Semua Ahli Lembaga
3- Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
4- Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
5- Salinan Penyata Akaun Bank terkini
6- Surat atau Resolusi kuasa menandatangani Akaun Bank Koperasi/ Persatuan /Pertubuhan
9- Penyata KWSP


 

Perkongsian Liabiliti Terhad PLT (LLP)

1-Perakuan Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad
2-Penyata Akaun Bank Syarikat 1 Bulan
3-Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)
4-Penyata KWSP atau Borang A Caruman KWSP bersama resit bayaran