Sijil Pendaftaran Kementerian kewangan sah laku selama 3 tahun

Proses pembaharuan perlu dilakukan setiap 3 tahun. Permohonan boleh dibuat sebelum 3 bulan tarikh luput. Proses permohonan adalah sama seperti permohonan baru, semua dokumen terkini perlu disediakan

Jika ada perubahan dari segi pemilikan, alamat, penambahan atau perubahan kod bidang boleh dilakukan

Hubungi kami 03-6207 5444 Call/WhatApp 019-2152800 Email: info@daftarkewangan.com

Perunding kami sedia membantu memberi nasihat untuk membantu menguruskan pendaftaran syarikat anda

Sila sediakan dokumen seperti senarai dibawah mengikut kategori syarikat anda,

Perniagaan Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian/Enterprise (Sole Proprietor / Enterprise / Partnership)

1-Sijil Pendaftaran SSM
  (Sijil Perakuan Pendaftaran , Maklumat Perniagaan, Maklumat Pemilik Perniagaan Terikini)
2-Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini 1 bulan
3-Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)
3-Penyata KWSP atau Borang A caruman KWSP bersama resit bayaran


 

Permohonan Pembaharuan- Sdn bhd

Berikut adalah senarai dokumen sokongan yang diperlukan untuk pendaftaran kementerian kewangan.

1-Forms 24
2-Form 49
3-Form 32A-(Jika ada perubahan share)
4-Memorandum And Articles Of Association (MAA)
5-Form Annual Return Of Having Share Capital (latest)
6-Director's Resolution for cheque signatory (Resolusi tentang tandatangan Cek syarikat)
7-Latest 1 month bank statment (Penyata bank untuk 1 Bulan)
8-All photocopies of shareholder's and directors' IC (Salinan kad pengenalan pengarah syarikat)
9-Latest 1 month EPF statment (Penyata KWSP)

 

Senarai dibawah ini untuk Syarikat Sdn Bhd baru berdaftar mengikut Akta Syarikat 2016
1-Section 15- Notice of Registration
2-Section14- Application For Registration of A Company
3-Section 58 & 236(2) Notification of Appointment of The first Company Secretary.
4-Director's Resolution for cheque signatory
5-Latest 1 month bank statment
6-All photocopies of shareholder's and directors' IC
7-Latest 1 month EPF statment


 

Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan/ NGO (R.O.S)


Berikut senarai dokumen untuk pembaharuan

1- Sijil Pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
2- Salinan Kad Pengenalan Semua Ahli Lembaga
3- Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
4- Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
5- Salinan Penyata Akaun Bank terkini
6- Surat atau Resolusi kuasa menandatangani Akaun Bank Koperasi/ Persatuan /Pertubuhan
9- Penyata KWSP


 

Perkongsian Liabiliti Terhad PLT (LLP)

1-Perakuan Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad
2-Penyata Akaun Bank Syarikat 1 Bulan
3-Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)
4-Penyata KWSP atau Borang A Caruman KWSP bersama resit bayaran