PEMBAHARUAN

Telefon : 03-62075444
Hubungi : 019-2152800
Email: consultantmof@gmail.com

Sijil Pendaftaran Kementerian kewangan sah laku selama 3 tahun

Proses pembaharuan perlu dilakukan setiap 3 tahun. Permohonan boleh dibuat sebelum 3 bulan tarikh luput. Proses permohonan adalah sama seperti permohonan baru, semua dokumen terkini perlu disediakan

Jika ada perubahan dari segi pemilikan, alamat, penambahan atau perubahan kod bidang boleh dilakukan

Hubungi: 019-2152800    Email: consultantmof@gmail.com

Perunding kami sedia membantu memberi nasihat untuk membantu menguruskan pendaftaran syarikat anda

Sila sediakan dokumen seperti senarai dibawah mengikut kategori syarikat anda,

Perniagaan Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian/Enterprise (Sole Proprietor / Enterprise / Partnership)

1. Sijil Pendaftaran SSM

  (Sijil Perakuan Pendaftaran , Maklumat Perniagaan, Maklumat Pemilik Perniagaan Terikini)

2. Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini 1 bulan

3. Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)

3. Penyata Caruman KWSP atau Borang A caruman KWSP bersama resit bayaran

4. Salinan Perjanjian Sewa Pejabat

 

Permohonan Pembaharuan- Sdn bhd

Senarai Dokumen untuk Pembaharuan (Renewal)

1. Forms 24/Section 78 & Form 49/Section 58

2. Memorandum And Articles Of Association / Section 14

3. Section 68 ( Form Annual Return Of A Company Having A Share Capital)

4. Salinan Kad Pengenalan Semua Pemegang Saham dan Semua Pengarah Syarikat yang terkini ( Copy IC All Shareholders and Company Director)

5. Salinan Kad Pengenalan Pekerja semua pekerja yang dicarumkan KWSP (IC copy all staff)

6. Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini (Bank Statement 1 month latest )

7. Penyata Caruman KWSP (Company EPF Statement 1 month)

8. Salinan Perjanjian Sewa Pejabat (Tenancy Agreement Office)

 

Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan/ NGO (R.O.S)


Berikut senarai dokumen untuk pembaharuan

1. Sijil Pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

2. Salinan Kad Pengenalan Semua Ahli Lembaga

3. Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

4. Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

5. Salinan Penyata Akaun Bank terkini

6. Surat atau Resolusi kuasa menandatangani Akaun Bank Koperasi/ Persatuan /Pertubuhan

7. Penyata Caruman KWSP syarikat atau Borang A Caruman KWSP bersama resit bayaran

8. Perjanjian Sewa Pejabat

 

Perkongsian Liabiliti Terhad PLT (LLP)

Berikut senarai dokumen untuk pembaharuan

1. Perakuan Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad

2. Penyata Akaun Bank Syarikat 1 Bulan

3. Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)

4. Penyata Caruman KWSP atau Borang A Caruman KWSP bersama resit bayaran

5. Salinan Perjanjian Sewa Pejabat