PEMBAHARUAN

Telefon : 03-62075444
Hubungi : 019-2152800
Email: consultantmof@gmail.com

Sijil Pendaftaran Kementerian kewangan sah laku selama 3 tahun

Proses pembaharuan perlu dilakukan setiap 3 tahun. Permohonan boleh dibuat sebelum 3 bulan tarikh luput. Proses permohonan adalah sama seperti permohonan baru, semua dokumen terkini perlu disediakan

Jika ada perubahan dari segi pemilikan, alamat, penambahan atau perubahan kod bidang boleh dilakukan

Hubungi: 019-2152800    Email: consultantmof@gmail.com

Perunding kami sedia membantu memberi nasihat untuk membantu menguruskan pendaftaran syarikat anda

Sila sediakan dokumen seperti senarai dibawah mengikut kategori syarikat anda,

Perniagaan Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian/Enterprise (Sole Proprietor / Enterprise / Partnership)

1-Sijil Pendaftaran SSM
  (Sijil Perakuan Pendaftaran , Maklumat Perniagaan, Maklumat Pemilik Perniagaan Terikini)
2-Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini 1 bulan
3-Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)
3-Penyata KWSP atau Borang A caruman KWSP bersama resit bayaran


 

Permohonan Pembaharuan- Sdn bhd

Senarai Dokumen untuk Pembaharuan (Renewal)
1-Particular of Shareholder
2-Section 14 (Application For Registration Of A Company -Superform )
3-Section 68 Form Annual Return of Having A Share Capital (latest)
4-Section 58 (Notification of Change In The Register Of Directors, Manager And Secretaries)
5-Section 78 (Return Of Allotment Of Shares)
5-Salinan Kad Pengenalan Semua Pemegang Saham dan Semua Pengarah Syarikat yang terkini ( Copy IC All Shareholders and Company Director)
6- Salinan Kad Pengenalan Pekerja Syarikat (Copy IC All Company Staff)
7- Penyata Akaun Bank Syarikat (Bank Statement -1 month)
8-Penyata KWSP Syarikat 1 Bulan Terkini (EPF statment 1 month)


 

Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan/ NGO (R.O.S)


Berikut senarai dokumen untuk pembaharuan

1- Sijil Pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
2- Salinan Kad Pengenalan Semua Ahli Lembaga
3- Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
4- Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
5- Salinan Penyata Akaun Bank terkini
6- Surat atau Resolusi kuasa menandatangani Akaun Bank Koperasi/ Persatuan /Pertubuhan
9- Penyata KWSP


 

Perkongsian Liabiliti Terhad PLT (LLP)

1-Perakuan Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad
2-Penyata Akaun Bank Syarikat 1 Bulan
3-Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)
4-Penyata KWSP atau Borang A Caruman KWSP bersama resit bayaran