TARAF BUMIPUTERA

Tel: 03-62075444
Hubungi: 019-2152800
Email: consultantmof@gmail.com

Permohonan Bumiputera kementerian kewangan hanya boleh dipohon untuk syarikat yang telah mempunyai Sijil Kementerian Kewangan

Syarikat-syarikat hanya diiktiraf sebagai syarikat bumiputera selepas membuat permohonan Status Bumiputera Kementerian Kewangan

Syarat-syarat dan kelayakan wajib dipenuhi untuk memohon Syarikat Status Bumiputera

Hubungi: 019-2152800  Email: consultantmof@gmail.com  Untuk Maklumat lanjut 

Di bawah ini senarai dokumen yang perlu disediakan

 

Permohonan Taraf Bumiputera- Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian/Enterprise (Sole Proprietor / Enterprise / Partnership)

Senarai Dokumen Permohonan Status Bumiputera 

1. SSM

2. Penyata Bank Syarikat (1 Bulan terkini)

3. Kad Pengenalan Pemilik syarikat

4. Kad Pengenalan Pekerja syarikat

5. Penyata Caruman KWSP Syarikat Atau Borang A Caruman KWSP bersama resit bayaran

5. Perjanjian Sewa Pejabat/Premis/Kedai

6. Gambar Pejabat/Premis/Kedai

7. Carta Organisasi syarikat- Nama berserta Jawatan

8. Peta Lakar ke Lokasi Pejabat/Premis/Kedai

9. Borang Pengesahan Akaun Bank & Penandatangan Cek (perlu disahkan oleh pihak bank syarikat)

10. Lesen Perniagaan Dari PBT (Pihak Berkuasa Tempatan- Majlis daerah/Majlis Perbandaran)

Permohonan Taraf Bumiputera Sdn Bhd

Senarai dokumen sokongan yang diperlukan untuk Permohonan Status Bumiputera 

1. Forms 24/Section 78 DAN Form 49/Section 58

2. Memorandum And Articles Of Association / Section 14

3. Section 68 (Annual Return Of A Company Having A Share Capital) -Jika Berkenaan

4. Salinan Kad Pengenalan Semua Pemegang Saham dan Semua Pengarah Syarikat yang terkini ( Copy IC All Shareholders and Company Director)

5. Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini (Bank Statement 1 month latest )

6. Resolusi Pengarah mengenai Penandatangan Cek syarikat -(Bank Resolution)

7. Penyata Caruman KWSP ATAU (Borang A) dan Resit Bayaran Caruman KWSP (Company EPF Statement 1 month)

8. Surat Perjanjian Sewa Pejabat (Tenancy Agreement Office)

9. Carta Organisasi Syarikat lengkap nama penuh dan jawatan (Company organization chart)

10. Lesen Perniagaan PBT (Pihak Berkuasa Tempatan- Majlis Daerah/MajlisPerbandaran/MajlisBandaraya)

11. Gambar Premis/Pejabat - Gambar Luar dan Dalam premis- Pastikan Signboard premis/pejabat kelihatan dalam gambar

12. Borang Perincian Penandatangan Cek yang disahkan oleh Bank 

Perkongsian Liabiliti Terhad PLT (LLP)

Senarai dokumen sokongan yang diperlukan untuk Permohonan Status Bumiputera 

1.Sijil Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad

2. Penyata Bank Syarikat (1 Bulan terkini)

3. Kad Pengenalan Pemilik syarikat

4. Kad Pengenalan Pekerja syarikat

5. Penyata Caruman KWSP Syarikat

6. Perjanjian Sewa Pejabat/Premis/Kedai

7. Gambar Pejabat/Premis/Kedai

8. Carta Organisasi syarikat- Nama berserta Jawatan

9. Peta Lakar ke Lokasi Pejabat/Premis/Kedai

10. Borang Pengesahan Akaun Bank & Penandatangan Cek (perlu disahkan oleh pihak bank syarikat)