Sijil Pendaftaran Bumiputera

Permohonan Bumiputera kementerian kewangan hanya boleh dipohon untuk syarikat yang telah mempunyai Sijil Kementerian Kewangan

Syarikat-syarikat hanya diiktiraf sebagai syarikat bumiputera selepas membuat permohonan Status Bumiputera Kementerian Kewangan

Syarat-syarat dan kelayakan wajib dipenuhi untuk memohon Syarikat Status Bumiputera

Hubungi kami 03-6207 5444 Call/WhatApp 019-2152800 Email: info@daftarkewangan.com

Untuk Maklumat lanjut atau permasalahan kami sedia membantu

Di bawah ini senarai dokumen yang perlu disediakan

 

Permohonan Taraf Bumiputera- Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian/Enterprise (Sole Proprietor / Enterprise / Partnership)

1-Sijil Pendaftaran SSM
  (Sijil Perakuan Pendaftaran , Maklumat Perniagaan, Maklumat Pemilik Perniagaan Terikini)
2-Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini 1 bulan
3-Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)
3-Penyata KWSP atau Borang A caruman KWSP bersama resit bayaran
4-Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri)
5-Borang Pengesahan Akaun Bank Syarikat


 

Permohonan Taraf Bumiputera Sdn Bhd

Berikut adalah senarai dokumen sokongan yang diperlukan untuk pendaftaran kementerian kewangan.

1-Forms 24
2-Form 49
3-Form 32A-(Jika ada perubahan share)
4-Memorandum And Articles Of Association (MAA)
5-Form Annual Return Of Having Share Capital (latest)
6-Director's Resolution for cheque signatory (Resolusi tentang tandatangan Cek syarikat)
7-Latest 1 month bank statment (Penyata bank untuk 1 Bulan)
8-All photocopies of shareholder's and directors' IC (Salinan kad pengenalan pengarah syarikat)
9-Latest 1 month EPF statment (Penyata KWSP)
10-Tenancy agreement office (Perjanjian Sewa Pejabat)

 

Senarai dibawah ini untuk Syarikat Sdn Bhd baru berdaftar mengikut Akta Syarikat 2016
1-Section 15- Notice of Registration
2-Section14- Application For Registration of A Company
3-Section 58 & 236(2) Notification of Appointment of The first Company Secretary.
4-Director's Resolution for cheque signatory
5-Latest 1 month bank statment
6-All photocopies of shareholder's and directors' IC
7-Latest 1 month EPF statment
8-10-Tenancy agreement office (Perjanjian Sewa Pejabat)


 

Perkongsian Liabiliti Terhad PLT (LLP)

1-Perakuan Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad
2-Penyata Akaun Bank Syarikat 1 Bulan
3-Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)
4-Penyata KWSP atau Borang A Caruman KWSP bersama resit bayaran
5-Perjanjian Sewa Pejabat