TARAF BUMIPUTERA

Tel: 03-62075444
Hubungi: 019-2152800
Email: consultantmof@gmail.com

Permohonan Bumiputera kementerian kewangan hanya boleh dipohon untuk syarikat yang telah mempunyai Sijil Kementerian Kewangan

Syarikat-syarikat hanya diiktiraf sebagai syarikat bumiputera selepas membuat permohonan Status Bumiputera Kementerian Kewangan

Syarat-syarat dan kelayakan wajib dipenuhi untuk memohon Syarikat Status Bumiputera

Hubungi: 019-2152800  Email: consultantmof@gmail.com  Untuk Maklumat lanjut 

Di bawah ini senarai dokumen yang perlu disediakan

 

Permohonan Taraf Bumiputera- Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian/Enterprise (Sole Proprietor / Enterprise / Partnership)

Senarai Dokumen Permohonan Status Bumiputera 

1-Sijil Pendaftaran SSM
  (Sijil Perakuan Pendaftaran , Maklumat Perniagaan, Maklumat Pemilik Perniagaan Terikini)
2-Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini 1 bulan
3-Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)
3-Penyata KWSP atau Borang A caruman KWSP bersama resit bayaran
4-Perjanjian Sewa (atau dokumen hak milik bagi bangunan sendiri)
5-Borang Pengesahan Akaun Bank Syarikat


 

Permohonan Taraf Bumiputera Sdn Bhd

Senarai dokumen sokongan yang diperlukan untuk Permohonan Status Bumiputera 

1-Particular of Shareholder
2-Section 14 (Application For Registration Of A Company -Superform )
3-Section 68 Form Annual Return of Having A Share Capital (latest)
4-Section 58 (Notification of Change In The Register Of Directors, Manager And Secretaries)
5-Section 78 (Return Of Allotment Of Shares)
5-Salinan Kad Pengenalan Semua Pemegang Saham dan Semua Pengarah Syarikat yang terkini ( Copy IC All Shareholders and Company Director)
6- Salinan Kad Pengenalan Pekerja Syarikat (Copy IC All Company Staff)
7- Penyata Akaun Bank Syarikat (Bank Statement -1 month)
8-Penyata KWSP Syarikat 1 Bulan Terkini (EPF statment 1 month)
9-Maklumat Pemilikan atau Penyewaan Pejabat
-Tenancy Agreement Office (Jika sewa)
-Sale and Purchase Agreementt Office (Jika milik sendiri)


 

Perkongsian Liabiliti Terhad PLT (LLP)

Senarai dokumen sokongan yang diperlukan untuk Permohonan Status Bumiputera 

1-Perakuan Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad
2-Penyata Akaun Bank Syarikat 1 Bulan
3-Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)
4-Penyata KWSP atau Borang A Caruman KWSP bersama resit bayaran
5-Perjanjian Sewa Pejabat