Pendaftaran Baru Sijil Kementerian Kewangan (lesen Kementerian Kewangan)

Baru kali pertama memohon? Bagaimana untuk memohon Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan ?

Proses Pendaftaran Mudah dengan kami :
Pihak kami akan uruskan permohonan syarikat anda. Hanya perlu menyediakan dokumen-dokumen syarikat yang diperlukan.
Segala urusan pendaftaran akan dipastikan mendapat kelulusan

Apa yang anda akan diperolehi untuk Pendaftaran baru
• Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan sahlaku selama 3 tahun
• Tidak melebihi 10 Kod bidang sahaja yang boleh dipohon
• ePerolehan Enabled (EPXS Token)

 Hubungi kami 03-6207 5444   Call/WhatApp 019-2152800  Email: info@daftarkewangan.com

Hanya perlu sediakan dokumen sokongan syarikat mengikut senarai dibawah

Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian/Enterprise (Sole Proprietor / Enterprise / Partnership)

Senarai dokumen yang perlu disediakan untuk permohonan

1-Sijil Pendaftaran SSM
  (Sijil Perakuan Pendaftaran , Maklumat Perniagaan, Maklumat Pemilik Perniagaan Terkini)
2-Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini 1 bulan
3-Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)

 


 

Syarikat Sdn Bhd

Senarai dokumen yang perlu disediakan untuk permohonan

Berikut adalah senarai dokumen sokongan yang diperlukan untuk pendaftaran kementerian kewangan (Sdn Bhd)

1-Forms 24
2-Form 49
3-Form 32A-(Jika ada perubahan share)
4-Memorandum And Articles Of Association (MAA)
5-Form Annual Return Of Having Share Capital (latest)
6-Director's Resolution for cheque signatory (Resolusi tentang tandatangan Cek syarikat)
7-Latest 1 month bank statment (Penyata bank untuk 1 Bulan)
8-All photocopies of shareholder's and directors' IC (Salinan kad pengenalan pengarah syarikat)
9-Latest 1 month EPF statment (Penyata KWSP)

 

Senarai dibawah ini untuk Syarikat Sdn Bhd yang baru berdaftar mengikut Akta Syarikat 2016

1-Section 15- Notice of Registration
2-Section14- Application For Registration of A Company
3-Section 58 & 236(2) Notification of Appointment of The first Company Secretary.
4-Director's Resolution for cheque signatory
5-Latest 1 month bank statment
6-All photocopies of shareholder's and directors' IC
7-Latest 1 month EPF statment

 

 


 

 

Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan/ NGO (R.O.S)

Berikut senarai penting yang perlu ada untuk permohonan baru.

1- Sijil Pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan 
2- Salinan Kad Pengenalan Semua Ahli Lembaga 
3- Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
4- Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan
5- Salinan Penyata Akaun Bank terkini
6- Surat atau Resolusi kuasa menandatangani Akaun Bank Koperasi/ Persatuan /Pertubuhan
9-Salinan Perjanjian Sewa Pejabat

 


 

Perkongsian Liabiliti Terhad PLT (LLP)

Senarai dokumen yang perlu disediakan untuk permohonan

1-Perakuan Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad
2-Penyata Akaun Bank Syarikat 1 Bulan
3-Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)