PENDAFTARAN BARU

Telefon: 03-62075444
Hubungi : 019-2152800
Email : consultantmof@gmail.com

Baru kali pertama memohon? Bagaimana untuk memohon Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan ?

Proses Pendaftaran Mudah dengan kami :
Pihak kami akan uruskan segala urusan  permohonan syarikat anda. Hanya perlu menyediakan dokumen-dokumen syarikat yang diperlukan. Hantar Dokumen dan Maklumat pendaftaran kepada kami Segala urusan pendaftaran pihak kami uruskan. 

 

Emailkan kepada kami Maklumat berikut

1-Nama Syarikat :

2-No Telefon dan Nama Pegawai Syarikat untuk di Hubungi:

3-Dokumen Sokongan untuk Pendaftaran (Ikut senarai dibawah)

4-Jenis Perniagaan yang dijalankan 

5-Senarai Kod Bidang atau Bidang Kerja yang ingin dipohon

Sila emailkan kepada consultantmof@gmail.com

Apa yang anda akan diperolehi untuk Pendaftaran baru
• Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan sahlaku selama 3 tahun
• Sijil Digital @ Softcert eperolehan (ID dan Password eperolehan)

Hubungi kami untuk maklumat lanjut 019-2152800 atau Tel Pejabat 03-62075444

 

Hanya perlu sediakan dokumen sokongan syarikat mengikut senarai dibawah

Pemilikan Tunggal/Pemilikan Perkongsian/Enterprise (Sole Proprietor / Enterprise / Partnership)

Senarai dokumen yang perlu disediakan untuk permohonan

1-Sijil Pendaftaran SSM

  (SSM Perakuan Pendaftaran , SSM Maklumat Perniagaan, SSM Maklumat Pemilik Perniagaan Terkini)

2-Penyata Akaun Bank Syarikat yang terkini 1 bulan

3-Salinan Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)

4-Salinan kad Pengenalan Pekerja (minima 1 orang pekerja)

 


 

Syarikat Sdn Bhd

Senarai dokumen yang perlu disediakan untuk permohonan

Berikut adalah senarai dokumen sokongan yang diperlukan untuk pendaftaran kementerian kewangan (Sdn Bhd)

1- Particular Of Shareholder

2- Section 14 (Application For Registration of A Company-Superform)

3- Section 58 (Notification of Change in The Registration of Directors, Managers and Secretaries)

4- Section 51

5- Section 68 (Annual Return of A Company Having A Share Capital)

6- Section 78 (Return of Allotment of Shares)

7- Penyata Akaun Bank Syarikat 1 bulan terkini (Company Bank Statement-latest)

8- Salinan Kad Pengenalan

    a)Pemegang Saham Syarikat ,

    b)Pengarah Syarikat,

    c)Pekerja Syarikat (sekurang kurang nya 1 orang pekerja)

9-Penyata KWSP (EPF Statment)

  


 

 

Persatuan/ Koperasi / Pertubuhan/ NGO (R.O.S)

Berikut senarai penting yang perlu ada untuk permohonan baru.

1- Sijil Pendaftaran Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan 

2- Salinan Kad Pengenalan Semua Ahli Lembaga 

3- Undang-undang kecil Koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

4- Minit Mesyuarat Agong terbaru koperasi/ Persatuan/ Pertubuhan

5- Salinan Penyata Akaun Bank terkini

6- Surat atau Resolusi kuasa menandatangani Akaun Bank Koperasi/ Persatuan /Pertubuhan

9-Salinan Perjanjian Sewa Pejabat

 


 

Perkongsian Liabiliti Terhad PLT (LLP)

Senarai dokumen yang perlu disediakan untuk permohonan

1-Perakuan Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad

2-Penyata Akaun Bank Syarikat 1 Bulan

3-Kad Pengenalan (Pemilik Syarikat)

4-Kad Pengenalan (Pekerja syarikat-minima 1 orang pekerja)